Udskudt generalforsamling

Som følge af den alvorlige situation med Corona-virus, så har bestyrelsen besluttet, at udskyde årets generalforsamlinger (Hasle Marina og skurlaug), som skulle være afholdt den 28. marts i Islands Brygge Kulturhus.
Det sker i lyset af myndighedernes udmelding om, at “forsamlinger i det offentlige rum på mere end 10 personer er forbudt”.
Når vi kender til ophævelsen af diverse restriktioner, så kommer bestyrelsen tilbage med en ny dato for generalforsamlingen.
Foreningens øvrige forhold er uændrede – og det er muligt at henvende sig til bestyrelsen, hvis man har spørgsmål.