Årets vedligeholdelsesarbejder er sat i gang

Til orientering kan oplyses, at vi p.t er ved at får udskiftet alle dele der er råd i på rækværker mellem husene og på altanerne. Umiddelbart efter vil maleren male alt det hvide, og det røde som ikke blev færdigmalet i efteråret.